Privacybeleid

Het privacybeleid beschrijft de regels voor de verwerking door ons van informatie over u, waaronder persoonsgegevens en cookies.

 

1. Algemene informatie

 1. Dit beleid is van toepassing op de website op de url: profalaluminium.com
 2. De website exploitant en de beheerder van persoonsgegevens is: Profal Aluminium Piotr Piorunek Sośnica 91b, 63-330 Dobrzyca
 3. Het e-mailadres van de exploitant: office@profal.com.pl
 4. De exploitant is de beheerder van uw persoonsgegevens met betrekking tot de vrijwillig verstrekte gegevens op de website.
 5. De website gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Afhandelen van vragen via het formulier
  • Uitvoering van bestelde diensten
  • Presentatie van de aanbieding of informatie
 6. De website verkrijgt informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manier:
  • Door vrijwillig ingevoerde gegevens in formulieren, die worden ingevoerd in de
   systemen van de Exploitant.
  • Door cookie bestanden op te slaan op eindapparaten (de zogenaamde 'cookies’;).

2. Geselecteerde methoden voor gegevensbescherming die worden gebruikt door de Exploitant

 1. De plaatsen van waaruit persoonsgegevens worden ingelogd en ingevoerd zijn afgeschermd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Bijgevolg worden persoonsgegevens en inloggegevens die op de website worden ingevoerd, gecodeerd op de computer van de gebruiker en kunnen ze alleen worden gelezen op de doelserver.
 2. De website maakt gebruik van tweefactor authenticatie, wat een extra beveiligingsvorm is bij het inloggen op de Website.
 3. Een belangrijk element van gegevensbescherming is het regelmatig bijwerken van alle software die door de Exploitant wordt gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens, wat in het bijzonder inhoudt dat de programmeer componenten regelmatig worden bijgewerkt.

3. Hosting

 1. De website wordt gehost (technisch onderhouden) op de servers van de beheerder: home.pl

4. Uw rechten en aanvullende informatie over de wijze waarop de gegevens worden gebruikt

 1. In sommige situaties heeft de Beheerder het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan andere ontvangers als dit nodig is om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren of om de verplichtingen van de Beheerder na te komen. Dit geldt voor groepen ontvangers zoals:
  • geautoriseerde medewerkers en relaties die de gegevens gebruiken om het doel van de website te realiseren
 2. Uw persoonsgegevens worden door de Beheerder niet langer verwerkt dan nodig is voor het uitvoeren van gerelateerde activiteiten die zijn gespecificeerd in afzonderlijke regelgeving (bijv. op het gebied van boekhouding). Marketing gegevens worden niet langer dan 3 jaar verwerkt.
 3. U heeft het recht om de Beheerder te verzoeken om het volgende:
  • toegang tot uw persoonsgegevens,
  • ze te corrigeren,
  • te verwijderen,
  • de verwerking te beperken,
  • de gegevens over te dragen.
 4. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking vermeld in punt 3.3 c) tegen de verwerking van persoonsgegevens dat dient om de legitieme belangen die door de Beheerder worden nagestreefd te behartigen, waaronder profilering, waarbij het recht om bezwaar te maken niet kan worden uitgeoefend als er gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, met name het instellen, onderzoeken of verdedigen van claims.
 5. Tegen de handelingen van de Beheerder kan beroep worden aangetekend bij de voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens, Stawki str. 2, 00-193 Warschau.
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig maar noodzakelijk voor de werking van de Website.
 7. Er kunnen tegen u acties worden ondernomen die bestaan uit geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering voor het verlenen van diensten in het kader van de gesloten overeenkomst en voor het verrichten van direct marketing door de Beheerder.
 8. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven vanuit derde landen in de zin van de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat we ze niet buiten de Europese Unie verzenden.

5. Informatie in formulieren

 1. De website verzamelt informatie die vrijwillig is verstrekt door de gebruiker, waarondern persoonsgegevens, indien verstrekt.
 2. De website kan informatie over verbindingsparameters opslaan (tijdstempel, IP-adres).
 3. De website kan in sommige gevallen informatie opslaan die het gemakkelijker maakt gegevens in het formulier te koppelen met het e-mail adres van de gebruiker die het formulier invult. In een dergelijk geval verschijnt het e-mail adres van de gebruiker in de url van de website die het formulier bevat.
 4. De gegevens verstrekt in het formulier worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van een specifiek formulier, bijv. voor een serviceverzoek of commercieel contact, serviceregistratie, enz. Het doel van de context en beschrijving van het formulier wordt steeds duidelijk aangegeven.

6. Beheerder logboeken

 1. Informatie over het gedrag van gebruikers op de website kan worden gelogd. Deze gegevens worden gebruikt om de website te beheren.

 

7. Belangrijke marketing technieken

 1. De exploitant maakt gebruik van statistische analyse van websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc. gevestigd in de VS). De exploitant draagt geen persoonsgegevens over aan de exploitant van deze dienst, maar alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Wat betreft informatie over de voorkeuren van de gebruiker verzameld door het advertentienetwerk van Google, kan de gebruiker de informatie uit de cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. De exploitant maakt gebruik van remarketing technieken waarmee advertentieboodschappen kunnen worden afgestemd op het gedrag van de gebruiker op de website, waardoor de illusie kan worden gewekt dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden gebruikt om hem te volgen, maar in de praktijk worden geen persoonsgegevens overgedragen van de Exploitant naar de adverterende exploitanten. De technologische voorwaarde voor dergelijke activiteiten is dat cookies zijn ingeschakeld.
 3. De exploitant gebruikt een oplossing die het gebruikersgedrag bestudeert door heatmaps te maken en het gedrag op de website vast te leggen. Deze informatie wordt geanonimiseerd voordat deze naar de dienstverlener wordt verstuurd, zodat deze nietweet om welke natuurlijke persoon het gaat. Met name worden wachtwoorden en andere persoonsgegevens niet vastgelegd.

 

8. Informatie over cookies

 1. De website maakt gebruikt van cookies.
 2. Cookie bestanden (de zogenaamde 'cookies') zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden die op het eindapparaat van de Websitegebruiker worden opgeslagen en bedoeld zijn voor het gebruik van de Website pagina's. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de opslagtijd op het eindapparaat en een uniek nummer.
 3. De entiteit die cookies op het eindapparaat van de Websitegebruiker plaatst en er toegang toe krijgt, is de Websitebeheerder.
 4. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  1. het onderhouden van de sessie van de Websitegebruiker (na inloggen), waardoor de gebruiker de login en het wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke subpagina van de website;
  2. het nastreven van de doelstellingen die hierboven zijn uiteengezet in de sectie 'Belangrijke marketing technieken’;
 5. De Website maakt gebruikt van twee basistypen cookies: 'sessie’ cookies (session cookies) en 'permanente’ cookies (persistent cookies). 'Sessie’ cookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker tot hij uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. 'Permanente’ cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker voor de tijd die is gespecificeerd in de cookie parameters of tot ze door de Gebruiker worden verwijderd.
 6. Software voor het browsen op websites (webbrowser) staat meestal standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker. Websitegebruikers kunnen de instellingen in dit verband wijzigen. Met de webbrowser kunt u cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u in de help of documentatie van de webbrowser.
 7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige van de functies die beschikbaar zijn op de pagina's van de Website.
 8. Cookies die op het eindapparaat van de Websitegebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de Website exploitant, met name voor de bedrijven: Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS), Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).

9. Beheer van cookies – hoe in de praktijk toestemming te geven en in te trekken?

 1. Als de gebruiker geen cookies wil ontvangen, kan hij de browserinstellingen wijzigen. We behouden ons voor dat het uitschakelen van cookies die nodig zijn voor authenticatieprocessen, beveiliging, het behouden van gebruikersvoorkeuren, het gebruik van websites kan bemoeilijken en in extreme gevallen kan verhinderen.
 2. Om de cookie instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser die u gebruikt uit de onderstaande lijst, en volgt u de instructies:

Mobiele apparaten:

Dit beleidssjabloon is gratis ter informatie gegenereerd op basis van onze kennis, branchepraktijken en wettelijke bepalingen die van kracht zijn op 14-08-2018. Wij bevelen aan het beleidssjabloon te controleren vóór u het gaat gebruiken op de website. Het sjabloon is gebaseerd op de meeste voorkomende situaties op websites, maar geeft mogelijk niet de volledige en exacte specificiteit van uw website weer. Lees het gegenereerde document aandachtig door en pas het zo nodig aan uw situatie aan of zoek juridisch advies. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van het document, omdat alleen u invloed heeft op de waarheidsgetrouwheid van alle informatie in dit document. Houd er ook rekening mee dat een Privacybeleid, zelfs het beste, slechts een van de elementen is van uw zorg voor persoonlijke gegevens en privacy van websitegebruikers.

 


Deze website maakt gebruik van cookies om diensten op het hoogste niveau te kunnen leveren. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan.